Om oss

Amudova har lång erfarenhet från regelverk och informationsgivning på alla svenska marknadsplatser (Nasdaq, NGM och Spotlight). Men vi har också praktisk erfarenhet av att leda noterade bolag och känner väl till de utmaningar som det innebär. Tillsammans har vi i olika roller medverkat vid över 500 noteringar under de senaste 20 åren.

Christina har över 20 års erfarenhet från börs och aktiemarknaden. Christina har varit marknadsövervakningschef och COO på Spotlight Stock Market och chef för avdelningen Marknadstillsyn på Finansinspektionen som omfattade bl a prospektgranskning och insynsrapportering för noterade bolag. 2000 till 2009 arbetade Christina på Nasdaq i olika roller, bland annat med marknadsövervakning, notering, affärsutveckling och försäljning. Christina är ledamot i Spotlight Stock Markets och Nordic Growth Markets disciplinnämnder. Christina var 2021-2022 styrelseledamot i Safello Group AB.

Christina har särskilt djupgående kunskaper inom finansiella regelverk efter att ha arbetat med såväl regelgivning, tillsyn som praktisk tillämpning. Christina har dessutom i olika roller medverkat vid många noteringar och granskat en ansenlig mängd prospekt och pressmeddelanden

Amudova Christina Ploom

Christina Ploom
VD - Senior Advisor

Amudova Roger Peleback

Roger Peleback
Senior Advisor

Roger har 30 års erfarenhet från finansbranschen med en bakgrund på positioner som exempelvis CTO, Affärsområdeschef samt VD.  Roger har även haft styrelseroller och varit aktiv i Advisory Boards.  Strategiarbete, affärsutveckling, marknadskommunikation samt arbete mot internationella kunder och styrelser.

Efter rollen som ansvarig för derivatmarknaden NDX tillträdde Roger som VD på Nordic Growth Market år 2009, i samband med att NGM förvärvades av tyska Börse Stuttgart, och ledde därefter bolaget i ytterligare tio år.

Roger har i olika roller, säljinriktade och som del av noteringskommittéer, varit delaktig i åtskilliga bolags resor till börsen under åren på NGM. Roger har därutöver agerat rådgivare vid kapitalanskaffningar och börsförberedelser i onoterade bolag. Denna bakgrund har skapat stor förståelse för de behov bolag har och vilka faktorer som är viktiga för en framgångsrik börsnotering.

Roger har idag styrelseuppdrag och/eller rådgivningsroller i en handfull onoterade bolag.

Daniel har lång och bred erfarenhet från olika ledande befattningar i bolag som verkat i noterad miljö. I sina operativa roller, bl.a. som VD, såväl nationellt som internationellt, har Daniel medverkat vid IPOs, kapitalanskaffningar samt förvärv. Daniel har mycket stor erfarenhet av att strukturera och effektivisera SME- bolags löpande kommunikation med aktieägare.

Daniel har även erfarenhet av den onoterade marknaden, framförallt inom teknik och e-handelsbranscherna, dels som rådgivare men även som grundare/tidig investerare.

Daniel är idag rådgivare till noterade bolag på olika marknadsplatser och har styrelseuppdrag och/eller rådgivningsroller i ett antal onoterade bolag. Daniel är också styrelseledamot  Transfer Group AB, noterat på NGM Nordic SME.

Amudova Daniel Söderberg

Daniel Söderberg
Senior Advisor