Vi är experter på noterade bolag och vägen fram till en notering.

Vi hjälper ditt bolag på vägen till en notering.

När ditt bolag är noterat ser vi till att göra komplexa regelverk begripliga.

Amudova är en oberoende rådgivare till noterade bolag och bolag I noteringsprocess. Vi är godkända som Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market och som Mentor på NGM Nordic SME. Vi vet vad som krävs av er som bolag, inför notering och fortlöpande. Vi ser till så att ni är förberedda och kan hantera komplexa regelverk utan att tappa fokus på den löpande verksamheten.

Hos oss på Amudova finner du bara seniora rådgivare med lång erfarenhet av såväl regelverken som hur det är att verka i noterad miljö. Som rådgivare vill vi dela med oss av vår kunskap, erfarenhet och förståelse av hur marknaden fungerar. Vi vill ge dig verktygen för att hantera noteringen utan att tappa fokus på den dagliga verksamheten. Vårt mål är att förenkla ditt bolags vardag.

Vi vet vad som krävs för att ta ditt bolag till en notering.

Vi ger dig verktygen för att hantera komplexa regleverk och nå ut till aktieägarna.

Några av våra kunder.

Abelco Investment Group AB, Bricknode Holding AB, Candles Scandinavia AB, Cardeon AB, Clean Industry Solutions Holding Europe AB, Hubbster Group AB, Rightbridge Ventures Group AB, Safe Lane Gaming AB, Safello Group AB, Simris Alg AB, Sound Dimension AB, Samtrygg AB, VO2 Cap Holding AB