Våra Tjänster

Löpande rådgivningstjänster

Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market

Som noterat bolag på First North behöver du en Certified Adviser. Vår roll är att säkerställa att ditt bolag är uppdaterat på vilka regler som gäller och lever upp till dem fortlöpande. Vi finns där som ett stöd för er,  och svarar på alla de frågor gällande noteringen och regelverken som dyker upp. I tjänsten ingår till exempel

CA+IR

Vi har paketerat CA+IR för att hjälpa bolagen på Nasdaq First North att stärka sin kommunikation med aktiemarknaden. Genom vår samlade kompetens från finansiell rapportering, positionering och kunskap om det regulatoriska regelverket minskar även behovet av advokat- och PR-byråer. Genom ett nära samarbete mellan Ekberger Advisory och Amudova effektiviserar vi IR-arbetet tillsammans med kund. Läs mer här

Mentor på NGM Nordic SME

Under de två första åren som noterat bolag på NGM Nordic SME behöver bolaget anlita en mentor. Som Mentor är vi ett stöd för bolaget under noteringsprocessen och löpande därefter i regelverksfrågor.  Vi erbjuder utbildningar och löpande översyn av er regelefterlevnad men också vår erfarenhet och det breda nätverk av experter inom olika områden vi har tillgång till. Vi uppdaterar er kring regelverksförändringar, marknadspraxis och andra företeelser som påverkar noterade bolag. Målet är att att ni ska känna trygghet och ges möjligheten att fokusera på den löpande verksamheten.

Bolagsstöd

Bolagsstöd är en tjänst för bolag noterade på alla marknadsplatser; Nasdaq, NGM och Spotlight. Vi vet att börsregelverk, informationsgivning, IR och finansiering skapar många frågor för noterade bolag. Vi erbjuder ett brett stöd som anpassas efter ditt bolags behov. De kan exempelvis omfatta;

Andra tjänster

Projektledning av noteringsprocess

Vi kan erbjuda en helhetslösning där vi hjälper er att hitta den finansiella och legala rådgivare som passar er bäst. Vi tar fram tidplan och följer upp löpande med alla inblandade aktörer, inklusive börsen, för att det ska bli en smidig och effektiv process.

Prospekt eller memorandum

Vi erbjuder projektledning och upprättande av fullständigt  prospekt eller memorandum, fram till godkännande. Alternativt kan vi endast projektleda prospektarbetet och slutgranska och kommentera det prospekt eller memorandum som upprättats av er eller av extern part.