Våra Tjänster

Vi vet vad som krävs för att ta ditt bolag till en notering.

Vi ger er verktygen för att hantera komplexa regelverk och nå ut till aktieägarna.

Att gå från privat till publik, noterad miljö innebär en stor omställning.

Vi er sig verktygen för att hantera komplexa regelverk och nå ut till aktieägarna.

Att gå från privat till publik, noterad miljö innebär en stor omställning.

Vi guidar er på vägen så att det blir en smidig och lärorik process.

Noteringen innebär bland annat att ledningen inte kan dela information med medarbetare och aktieägare på samma sätt som tidigare. Ett omfattande regelverk och en ny aktieägarkrets som dagligen bedömer bolaget via aktiekursen innebär nya utmaningar för bolaget. I den här situationen är det viktigt att det blir rätt från början och att ditt bolag får det stöd det behöver. Amudova hjälper bolag att följa reglerna och samtidigt nå ut och skapa en dialog med aktieägarna.

Vi finns där som ett stöd och bollplank i såväl strategiska frågeställningar som frågor om regelverk och utformning av pressmeddelanden. ❏

Certified Adviser på Nasdaq First North.

Vill du ha en rådgivare som faktiskt vet vad som krävs av er som bolag, inför notering och fortlöpande? Som säkerställer att ni är förberedda och kan hantera komplexa regelverk utan att tappa fokus på den löpande verksamheten.

Hos oss på Amudova finner ni bara seniora rådgivare med lång erfarenhet av såväl regelverken som hur det är att verka i noterad miljö.

Mentor på NGMs tillväxtmarknad Nordic SME.

Som “Mentor” har vi uppgiften att hjälpa och guida er genom noteringsprocessen. När ni sedan är noterade finns vi där för att säkerställa att ni löpande lever upp till och följer regelverket.

Vi erbjuder löpande rådgivning i regelverk, informationsgivning och strategi.

Vi kan också hjälpa till med att;

Vi är en rådgivare som brinner för noterade bolag.

Genom att arbeta nära våra bolag och dela med oss av vår samlade kunskap, erfarenhet och engagemang vill vi förenkla ditt bolags vardag.