Nyheter 2020

December 11, 2020

Mentor på NGMs tillväxtmarknad Nordic SME

Amudova erbjuder nu tjänsten Mentor på NGMs tillväxtmarknad Nordic SME. Är ni ett bolag som är noterat eller ska noteras på NGM och som är i behov av en mentor, kontakta oss. Hos oss finner ni bara seniora rådgivare med lång erfarenhet av såväl regelverken som hur det är att verka operativt i noterad miljö, det är det som gör oss unika!